Informatsioon

Tingimused

KASUTUSTINGIMUSED

eDrinks.ee on peamiselt alkohoolsete jookide müügiga tegelev e-pood ja kauplused, kus müüjaks on OÜ eDrinks (registrikood 12105537, Tallinn, Siduri tn 3, 11313, Eesti) (edaspidi eDrinks.ee). Kasutustingimused on eDrinks.ee ja selle klientide (edaspidi klient või kliendid) vaheliste müügitehingute aluseks.

eDrinks.ee müüb tooteid füüsilistest isikutest tarbijatele ning ka äriklientidele, kes ostavad tooteid ärilisel otstarbel. eDrinks OÜ on jaekaubandusega tegelev ettevõte. eDrinks.ee ja äriklientide vaheliste ostu-müügi- ja muude kirjalike lepingutega määratlemata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidest.

eDrinks.ee ja kliendi vaheline müügileping jõustub www.eDrinks.ee veebikeskkonnas tehtud tellimuse esitamise hetkel. Vastutus puudulike tarnete, ametkondlike või väliskaubanduslike piirangute korral piirneb tellimuse tühistamise ning makse tagastamisega.

eDrinks.ee müüb tooteid ainult täisealistele klientidele. eDrinks.ee veebilehelt ostu sooritades kinnitate, et olete vähemalt 18 aastat vana. Samuti kinnitate ostu sooritades, et eDrinks.ee e-poes tasumiseks kasutatavad krediitkaardid või pangakonto kuuluvad Teile. Ostja vanust kontrollitakse kauba üleandmisel. eDrinks.ee võib keelduda kauba üleandmisest, kui Te ei suuda kauba vastuvõtmisel oma vanust tõestada. Sellisel juhul ei tagastata Teile tasutud kauba ostuhinda ega postikulusid. Kauba vastuvõtmisel pakiautomaadist tuleb Teil oma isik ID-kaardiga tuvastada.

eDrinks.ee jätab endale õiguse piirata toodete müüki ebatavaliselt suuremahuliste kaubapartiide tellimise korral. Juhul kui tellitud tooteks on spetsiaalselt ostja esitatud tellimuse alusel valmistatud, tellitud või töödeldud toode, kuuluvad tellimuse tühistamisega tekkida võivad täiendavad kulutused ostja poolt hüvitamisele täies mahus.

eDrinks.ee jätab endale õiguse muuta kasutustingimusi ühepoolselt ja sellest ette teatamata. Kasutustingimused kehtivad jõustunud tellimuse tegemise hetke redaktsioonis. Järgnevate tellimuste osas kehtib alati tellimuse tegemise hetkel jõus olev kasutustingimuste redaktsioon. Erandina jõustuvad kohe seadustes tehtavad muudatused, välja arvatud juhul, kui seaduses on sätestatud teisiti.

Käesolevad kasutustingimused kehtivad ulatuses, mis ei piira tarbija tarbijakaitseõigusaktidest tulenevaid õigusi.

KAUBA KOHALETOIMETAMINE

eDrinks.ee toimetab kulleri vahendusel kauba kohale vaid Eesti piiri siseselt.

Tellitud kaup toimetatakse Teieni  SmartPOSTi või Venipaki kulleri vahendusel 2–4 tööpäeva jooksul pärast makse laekumist eDrinks OÜ arvelduskontole. Kiirkulleriga toimetatakse kaup Tallinnas ja lähiümbruses Teieni sama päeva jooksul.

Juhul kui valite kättetoimetamiseks SmartPOSTi pakiautomaadi, tarnitakse kaup tellimuse vormistamisel Teie valitud SmartPOSTi pakiautomaati. Kauba kohalejõudmise kohta saabub Teie telefonile SMS-teade koos paki väljastuskoodiga. Kui Te ei lähe pakile SmartPOSTi määratud ajavahemiku jooksul järele, siis kannab klient kõik paki tagastamisega või pikemaajalise hoiustamisega seotud ning muud tekkida võivad kulud.

NB! SmartPOSTi pakiautomaati on lisaks koodile vaja sisestada ka oma ID-kaart.

Juhul kui valite kättetoimetamiseks Venipaki kulleri, tarnitakse kaup tellimuse vormistamisel Teie märgitud aadressile. Kauba üleandmise täpne aeg lepitakse eelnevalt kokku telefoni või e-posti teel. Kaup toimetatakse kohale E–R (tööpäevadel) ajavahemikul kl 10–17. Vajalik esitada kullerile isikut tõendav dokument.

Klient vastutab, et on esitanud kauba tellimisel korrektsed isikuandmed, aadressi ja kontakttelefoni. eDrinks.ee ja kullerfirma ei vastuta kauba kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest. Juhul kui saadetis on saanud kahjustada, tuleb kahjustuse tekkimise aeg ja põhjus fikseerida kullerfirma esindaja juuresolekul.

eDrinks.ee ja kuller vastutavad, et kaup jõuab kohale tervena, omab kaubanduslikku väljanägemist ja vastab eDrinks.ee e-poes kirjeldatule. Juhul kui Teieni jõuab katkine või vigastatud toode, asendatakse see uuega või kompenseeritakse väärtus rahaliselt. Kui kauba vastuvõtmisel märkate, et pakend on purunenud või märg, siis ärge saadetist vastu võtke, vaid tehke sellekohane avaldus kullerile ja informeerige meid, kirjutades e-posti aadressile info(ät)edrinks.ee või helistades +372 553 1236.

NB! Erisoovid ning muud märkused (nt fonolukk ei tööta, hoovis on kuri koer, olen hõivatud kl 12–14, keegi teine võtab Teie asemel kauba vastu jne), saate sisestada Märkuste lahtrisse. Märkused leiate, kui olete ostu sooritamisel jõudnud nii kaugele, et peate sisestama oma andmed.

KAUBA TAGASTAMINE

eDrinks.ee vastutab ostjale müüdud kauba (Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu seadustest tingituna välja arvatud kaup, mis on kiiresti riknev või vananev) lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on eDrinks.ee kohustus.

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@edrinks.ee või helistada telefonil: +372 553 1236.

eDrinks.ee ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

Kui eDrinks.ee-st ostetud kaubal on puudused, mille eest eDrinks.ee vastutab, parandab või asendab eDrinks.ee puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab eDrinks.ee ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

eDrinks.ee vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Kui ostjal on eDrinks.ee osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@edrinks.ee või helistada telefonil +372 553 1236

Kui ostja ja eDrinks.ee ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin.

 Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja eDrinks.ee vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

 Rohkem infot:

https://komisjon.ee/

https://ec.europa.eu/info/index_et

TELLIMUSE TÜHISTAMINE

Tellimust on võimalik tühistada, kui võtate meiega ühendust info(ät)edrinks.ee või helistades +372 553 1236 enne, kui oleme kauba laost välja saatnud. Kui kaup on juba laost kulleriga välja saadetud, pole võimalik tellimust tühistada.

VAATIDE MÜÜGITINGIMUSED

Vaadiõlle/siidri/veini ostmisel lisandub panditaara maksumus 50€, mis vaadi tagastamisel kliendile tagasi makstakse. Vaate saab tagastada meie eDrinksi kauplusesse aadressil Pärnu mnt. 80.

SEADME RENDITINGIMUSED

Seadme rendime välja ainult koos enda poolt väljastatud vaatidega.

RENDI ÜLDTINGIMUSED

1. Üldsätted

1.1. Käesoleva rendilepingu (edaspidi Leping) alusel annab Rendileandja Rentnikule ajutiselt tasu eest kasutada õlle/siidri/veini vaadi kasutamise jaoks vajaliku seadme – õllekraani (edaspidi nimetatud Rendiobjekt), arvestades Rendiobjektile ettenähtud otstarvet ning tehase ja Rendileandja poolt määratud tehnilisi nõudmisi.

1.2. Käesoleva Lepingu üldtingimused kuuluvad Lepingu eritingimuste juurde ning kujutavad endast Lepingu lahutamatut osa.

1.3. Rentnik kinnitab, et ta on Lepingu tingimustega tutvunud enne Lepingu sõlmimist, saab neist aru ning nõustub nendega.

1.4. Rentnik kinnitab, et kõik tema poolt Rendileandjale avaldatud andmed on õiged ning kehtivad.

1.5. Rentnik ei või anda Rendiobjekti allrendile.

2. Rendiobjekti kasutusõigus ja selle teostamine

2.1. Rentnikul on Lepingu eritingimustes kokkulepitud ajavahemikul õigus Rendiobjekti sihtotstarbeliselt kasutada, arvestades

Lepingus sätestatud tingimusi ja piiranguid.

2.2. Rentnik on kohustatud jälgima Rendiobjekti tehnilist korrashoidu rendiperioodi jooksul. Nimetatud korrashoiuga seonduvad kulutused, mis tulenevad Rendiobjekti normaalsest ekspluateerimisest, võtab enda kanda Rendileandja.

2.3. Rendileandja ei vastuta kulutuste eest, mis võivad Rentnikul tekkida seoses peo katkemisega Rendiobjekti purunemisel ja/või tehnilise rikke tõttu.

2.4. Rentnikul on keelatud:

2.4.1. teostada isiklikult või võimaldada kolmandatel isikutel teostada Rendiobjektile omaalgatusel seadmete ümberehitusi või osade paigaldusi ja asendusi, teostada hooldust;

2.4.2. kasutada Rendiobjekti väljaspool Eesti Vabariiki.

3. Rendiobjekti üleandmine Rentnikule, tagastamine Rendileandjale ja Renditasu

3.1. Rendiobjekt antakse Rentnikule üle poolte vahel kokkulepitud ajal Rendileandja asukohas.

3.2. Rendiobjekti üleandmisel Rentnikule on Rentnik kohustatud Rendiobjekti üle vaatama. Pooled märgivad Lepingusse kõik Rendiobjekti üleandmise hetkel esinevad vead või puudused.

3.3. Rentnik on kohustatud tagastama Rendiobjekti Rendileandjale poolte vahel kokkulepitud ajal ja kohas.

3.3.1. Kui Rentnik hilineb Rendiobjekti tagastamisega, kohustub ta tegema kõik endast oleneva, et sellest Rendileandjat aegsasti teavitada. Lepingus kokkulepitud Rendiobjekti tagastamise tähtaja ületamisel kohustub Rentnik Rendiobjekti tagastamisel tasuma

Rendileandja poolt avaldatud hinnakirjas kehtestatud Renditasu iga tagastamisega viivitatud alanud tunni eest (Hilinemistasu).

3.3.2. Renditasu (sh hilinemistasu) mittetähtaegsel tasumisel on Rentnik kohustatud tasuma viivist 0,2% tähtaegselt tasumata

summast iga viivitatud päeva eest võlgnevuse tekkimise päevast arvates. Viivise arvestamine lõpetatakse võlgnevuse tasumise

päeval.

3.3.3. Juhul kui Rentnik ei tagasta Rendiobjekti Lepingus kokkulepitud ajal ning ei ole Rendileandjat takistavatest asjaoludest

teavitanud, on Rendileandjal õigus esitada EV õiguskaitseorganitele avaldus karistusseadustiku § 215 alusel, mis sätestab

vastutuse juhul kui Rendiobjekti kasutatakse omavoliliselt.

3.4. Rentnik on kohustatud tagastama Rendiobjekti Rendileandjale samas seisukorras, millisena Rendiobjekt Rentnikule

Rendileandja poolt üle anti, heas töökorras ja komplektsena. Kui Rentnik ei tagasta Rendiobjekti töökorras ja komplektsena,

kannab kogu kahju Rentnik.

3.5. Rentnik kohustub tagastama Rendiobjekti puhtana. Rendiobjekti tagastamisel määrdunult kohustub Rentnik tasuma

Rendileandjale Rendiobjekti pesu eest teenustasu Rendileandja poolt avaldatud hinnakirjas kehtestatud määras.

3.6. Rentnik vastutab Rendiobjektil esinevate puuduste ja kahju eest, mis on tekkinud ajal, mil Rentnik Rendiobjekti kasutas.

Puuduse tekkimise aja kindlaksmääramisel lähtutakse Lepingu punktides 3.2. ja 3.4. sätestatust.

3.7. Puuduse puhul, mis Rendiobjekti tagastamisel esineb, kuid mida ei ole Lepingu punktis 3.2. sätestatud korras fikseeritud, eeldatakse, et see on tekkinud ajal, mil Rentnik Rendiobjekti kasutas. Rentnikul on võimalik tõendada vastupidist, kui selline eeldus oleks vastuolus puuduse olemusega.

4. Poolte vastutus

4.1. Pooled vastutavad oma kohustuste mittetäitmise eest. Käesolevas Lepinguosas sätestatu ei välista ega piira Poolte vastutust muudel Lepingust või seadusest tulenevatel juhtudel.

4.2. Rentnik vastutab Rendiobjekti säilimise, Rentniku või kolmandate isikute poolt Rendiobjektile tekitatud kahju ning Rendiobjektiga kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest ajal, mil Rentnik Rendiobjekti kasutab. Rendileandjal on õigus nimetatud kahju kolmandatele isikutele hüvitada ning esitada vastav nõue Rentniku vastu.

4.3. Kahjuks loetakse käesolevas Lepingus nii varalist, kui ka mittevaralist kahju (sh kaotsiläinud või hävinud vara väärtus, varahalvenemisest tekkinud väärtuse vähenemine, kahju tekitamisega seoses kantud või tulevikus kantavad kulud, saamatajäänud tulu jmv.) eest kogu oma isikliku varaga. Rendiobjekti kinnipidamisel väär- või kuriteo uurimist läbiviivate isikute poolt, kohustub Rentnik tasuma Lepingujärgset renti ning vastutab ka muude Lepingus sätestatud kohustuste jätkuva täitmise eest kuni Rendiobjekti Rendileandja valdusesse üleandmiseni.

5. Lepingu jõustumine, kehtivus, muutmine, lõppemine ja vaidluste lahendamine

5.1. Leping jõustub Rentniku poolt Renditasu tasumise hetkest ja kehtib kuni kõigi selles sätestatud kohustuste täitmiseni, v.a Lepingus ja seaduses sätestatud juhud.

5.2. Rendileandjal on õigus lõpetada Leping ühepoolselt enne tähtaegselt ja nõuda Rendiobjekti kohest tagastamist, kui ilmneb, et Rentnik on Lepingu sõlmimisel esitanud Rendileandjale valeandmeid, eksitanud Rendileandjat muul viisil, ei täida või ei suuda täita Lepingu tingimusi, kahjustab Rendiobjekti või seab ohtu enda või teiste isikute turvalisuse.

5.3. Rentnik võib tagastada Rendiobjekti ennetähtaegselt, kusjuures tasaarveldusi ei teostata.

5.4. Rendileandjal on õigus Lepingu üldtingimusi ning hinnakirja muuta ühepoolselt.

5.5. Rentnik saab Lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

5.6. Pooltevahelised lahkhelid lahendatakse läbirääkimiste teel, selle ebaõnnestumisel Rendileandja asukohajärgses kohtus.